חשיבותו של הקומפוסט בגידולים חקלאים

קומפוסט הוא מקור לחומרים אורגניים אשר תומכים ביצירת קרקע בריאה ומבוססת שתומכת, בתורה, ביבולים בריאים ועמידים. קומפוסט הוא תוצר מיוצב של פירוק חומר אורגני בסביבה אירובית אשר ניתן לייצר ממגוון רחב של חומרים מתכלים, כדוגמת פסולת אורגנית שמקורה בפסולת ביתית, בוצת שפכים, וזבל בעלי חיים. פעולת הקומפוסטציה היא פעולת פירוק מבוקרת הנעשית על ידי מיקרואורגניזמים תרמופיליים ובסופה מתקבל חומר אורגני מיוצב דמוי קרקע הכולל חומרי הזנה וחומרים מסייעים נוספים. שימוש בקומפוסט בגידולים חקלאיים הוא אפשרות טבעית ובטוחה לשיפור איכות הקרקע, הגדלת כמות ואיכות היבול וחיסכון כלכלי, תוך שמירה על הסביבה וקידום העקרונות של חקלאות בת קיימא.

החשיבות של קומפוסט בטיוב קרקע

 

קומפוסט המתקבל בסופם של תהליכי הפירוק הביולוגיים של פסולת אורגנית עשיר ביותר בחומרי הזנה חיוניים לצמח, כדוגמת פחמן, אשלגן, חנקן וזרחן. נוסף על כך, נמצא כי בעת יישום הקומפוסט מתרחש שחרור איטי של חומרי ההזנה המצויים בקומפוסט, תופעה המאפשרת קליטת כמות רבה יותר של חומרי ההזנה בצמח עצמו. בנוסף לחומרי ההזנה, הקומפוסט מכיל מגוון מיקרואוגניזמים אשר תורמים אף הם לפוריות הקרקע ומסייעים יחד לתאחיזת המים בקרקע ולשימור חומרים אורגניים בה. עוד נמצא כי קומפוסט משפר את חלחול המים, מפחית סחף בקרקע וכן שהפעילות האורגנית של הקומפוסט מסייעת גם לצמצום התפשטות מזיקים ומחלות בקרקע.

קומפוסט וחקלאות בת קיימא

מהי התועלת הכלכלית בשימוש בקומפוסט בחקלאות?

 

היתרונות הגלומים ביישום קומפוסט בגידולים חקלאיים מתבטאים כמובן גם בתועלות כלכליות. במחקרים שנערכו בשנים האחרונות ביחס ליישום קומפוסט בחקלאות נמצא כי קומפוסט איכותי יכול לתרום להגדלת היבול, הן בדרך של עלייה באחוזי הנביטה, עלייה ביבול דגניים, גידול בנוף הצמח בגידולי שדה, וכן, באמצעות עמידות רבה יותר מפני מחלות שורש. קומפוסט אשר מכיל חומרי הזנה חיוניים כדוגמת חנקן, זרחן ואשלגן מייתר במקרים רבים את הצורך בשימוש בדשנים נוספים ובכך נחסכות עלויות הדישון. בנוסף, שיפור תאחיזת המים בקרקע אשר נגרם על ידי קומפוסט תורם לצמצום צריכת המים הנדרשים להשקיית שטחי הגידול.

קומפוסט וחקלאות בת קיימא

 

חקלאות בת קיימא שמה דגש על רמת ייצור נאותה עבור החקלאי תוך שמירה על משאבי הקרקע, המים, האוויר והמגוון הביולוגי מתוך ההבנה שלפעילות החקלאית ישנם הקשרים סביבתיים וחברתיים ייחודיים. השימוש בקומפוסט בחקלאות הוא עוד נדבך חשוב בביסוסה של חקלאות בת קיימא זאת באמצעות הפיכתה של פסולת אורגנית, המהווה מטרד סביבתי, לחומר שניתן לעשות בו שימוש מועיל. קומפוסט שהופק מפסולת אורגנית משמש לטיוב קרקעות חקלאיות והגדלת היבול, תוך צמצום פליטות של מזהמים, הפחתת השימוש במשאבי טבע מוגבלים כדוגמת דשנים מינרליים והקטנת היקפי השימוש בדשנים כימיים ובחומרי הדברה. בכך, מוגשמים הערכים העומדים בבסיסה של חקלאות בת קיימא.

 

מאמר זה נכתב באדיבות חברת זרעים גדרה – Syngenta

תפריט נגישות

Call Now Button