קומפוסט בוצה מקטין את מסיסות הבורון בתמיסת קרקע חווארית מבקעת הירדן

בשורה טובה למגדלי תמרים בבקעה – ניסוי ראשון מסוגו בעולם שנערך בשנה האחרונה מצא כי שימוש בקומפוסט באדמות החוואר משפר את איכות הקרקע כך שהופך קרקעות חוואר לא מעובדות עד היום למעולות לנטיעת תמרים ובכך לאפשר הרחבת שטחי המטעים.

 

לצפייה במאמר המלא לחצו כאן.

 

תמר מג'הול הוא גידול מטע מרכזי בבקעת הירדן, שהרחבת היקפו בבקעה מתבצעת על קרקעות חוואר שוליות שנוצרו מחוואר הלשון. בדקנו את ההשפעה האפשרית של עומסים כבדים של קומפוסט מבוצת שפכים כאמצעי להקטנת זמינות הבורון בקרקע, כשיתרונו הנוסף הוא שיפור מצב ההזנה של הקרקע. הקרקע שנבדקה הייתה מלוחה מאד ) EC כ 40- ד"ס\מ'), נתרנית  (SAR 25 mmol0.5) ועתירת בורון (90 מ"ג\ ק"ג). הניסוי נערך במעבדת-קרקע, ובמהלכו תוסף הקומפוסט הגדיל מאד את תכולת האמוניום, הזרחה הזמינה והאשלגן המומס. בעומס המירבי – ההגדלה בתכולת היסודות הצרופים (N, P, K) הייתה שקולה לכ- 130,  70 ו- 180 ק"ג\ד', בהתאמה. לשם השוואה, נבדקו גם תערובות דומות בקרקע חולית נקייה.

 

במנה המירבית, הקומפוסט הכפיל את תכולת המים בקיבול שדה בקרקע החולית. בתערובות הקרקע החווארית, המקור העיקרי לבורון היה הקרקע עצמה. הקומפוסט היווה מבלע לבורון בקרקע, ונוכחותו הקטינה את ריכוזי הבורון במי-הנקז (כלומר, בתמיסת הקרקע) בהשוואה לקרקע ללא תוספת הקומפוסט. יישום קומפוסט הבוצה, גם בשיעורים גבוהים (40 ואף 80 מ"ק\ד'), במטעי תמר קיימים וחדשים כאחד (על קרקע חווארית עתירת בורון שנוצרה מחוואר הלשון), עשוי להקטין את ריכוזי הבורון בתמיסת הקרקע באופן משמעותי בהשוואה לקרקע ללא תוספת קומפוסט. בנוסף לכך, הקומפוסט הנו מקור עשיר ליסודות הזנה וקורט מה שעשוי להוות יתרון בנטיעות החדשות של תמרים על הקרקע החווארית.

 

השפעת הוספת הקומפוסט גדלה יחסית לעומס יישומו, וריכוז הבורון הממוצע במי-הנקז בעומס הקומפוסט המירבי היה קטן בכ- 60% בהשוואה לריכוז במי-הנקז מהקרקע לבדה. הסיבה לכך היא שלקומפוסט יש קיבול ספיחה גבוה מאד לבורון בהשוואה לקרקעות, ובנוסף, ריכוז הבורון בקומפוסט היה כשליש מריכוזו בקרקע.

קומפוסט בבקעת הירדן

 

 

הזמינות הגבוהה של קומפוסטים בבקעה, הן מבוצת שפכים והן מאשפת ערים, עשויה לעודד יישומם בעומסים גבוהים בקרקעות החוואריות כאמצעי להקטנת הזמינות לצמח של הבורון הקרקעי, וזאת משתי סיבות:

 

א) ריכוז הבורון בקומפוסטים נמוך משמעותית מהריכוז בקרקע;

ב)  ספיחת בורון לקומפוסט גדולה במידה משמעותית מספיחתו לקרקע, מה שיוריד את ריכוזו בתמיסת הקרקע ותורם לשיקום קרקעות

 

ניתן לשער כי העלות הכוללת של יישום קומפוסט (גם בעומסים גבוהים) לא תהיה גבוהה מאחר שעלות ההובלה למרחקים הקצרים יחסית לכל אורך הבקע (מאיזור הערבה הדרומית ועד לעמק החולה) הנה מזערית, וזאת העלות העיקרית של קומפוסטים אלה. היתרון של קומפוסט הבוצה על קומפוסט האשפה הוא בתכולה ובזמינות הגבוהה של יסודות ההזנה (מאקרו ומיקרו) (פיין וחוב',. Fine et al. 2020, 2014). בעבודות אלו גם הראינו כי אין לחשוש מקליטה בצמח של מתכות כבדות ויסודות רעילים אחרים בגידול על קומפוסט בוצה (לדוג', פיין וחוב', 2014- א', 2014- ב'; פיין וחוב', 2020 ), וזאת גם כאשר הקרקע גדושה במתכות כבדות (עין-גל, 2014).

 

לפיכך, מטרת העבודה הייתה לבחון את התנהגות הבורון בתמיסת קרקע חווארית, המיועדת נטיעות חדשות של מג'הול, ואת השפעת קומפוסט בוצת שפכים על ריכוזי הבורון בתמיסת הקרקע.

לסיכום, במטעי תמר (מטעים קיימים וחדשים כאחד) על קרקע חוואר-לס עתירת בורון ברור מתוצאות המחקר הנוכחי כי הקומפוסט מקטין את ריכוזי הבורון בתמיסת הקרקע בהשוואה לקרקע עצמה, וכי הוא מהווה מקור בלתי נדלה ליסודות ההזנה עיקריים וכנראה גם ליסודות קורט.

 

תפריט נגישות

Call Now Button